OCK na Kyjevskom námestí – Fončorda je najdostupnejšie obchodné centrum na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici. Neďaleko OCK sa križujú dôležité dopravné tepny autobusov a trolejbusov, ktoré zabezpečujú dopravu do rôznych častí mesta Banská Bystrica. OCK poskytuje svojim návštevníkom možnosť nákupov, služieb a zábavy na celkovej ploche vyše 950 m2.